95 7298 951
Zakład Produkcji Betonów i Wyrobów z Betonu, ul. Husarska 34, Gorzów Wlkp.

  • Transport Gorzów
  • Prefabrykaty
  • O firmie

Prefabrykaty:

płyty stropowe otworowe płaskie typu "Żerań" - wys. 25 cm, szer. 89, 119, 149 cm, dł. od 236 do 716 cm. Klasa betonu C 20/25 (B 25).
Max. dopuszczalne obciążenia zewnętrzne: 4,5 kN/ m2, 7,5 kN/ m2, 10,0 kN/m2.
Minimalna głębokość oparcia na ścianie - 8 cm.
Wyrób posiada certyfikaty zakładowej kontroli produkcji na oznakowanie wyrobów znakiem CE UE wystawiony przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład certyfikacji "Cebet" w Warszawie z dnia 23.09.2011 r.

Proponujemy jeden z najszybszych i najtańszych sposobów układania stropów szczególnie w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Przedstawiana technologia ma ugruntowaną pozycję i opinię na naszym rynku budowlanym. Strop typu "Żerań" (nazywany także wielootworowym) można układać dla różnych rozpiętości ścian od 240 do 716 cm, w module co 15 cm. Wykonawstwo jest bardzo proste i nie wymaga dużego nakładu środków i materiałów, jedynie samochodu do przewozu i dźwigu do montażu. Przy prawidłowym ułożeniu zbrojeń podporowych w spoinach na połączeniu płyt i dokładnym zabetonowaniu, zapewnia się bezpieczeństwo i jakość stropu. Strop jest gładki równy i nie pęka na złączeniach płyt. Stała kontrola składników użytych do wykonania płyty, badania wytrzymałościowe w laboratoriach użytych składników oraz badania bieżące procesów produkcji gwarantują bezpieczeństwo oraz wysoką jakość stropów.

nadproża prefabrykowane nadokienne i drzwiowe - typu L 19, szer 9 cm, wys. 19 cm i dł. od 120 do 270 cm, w module co 30 cm.

biegi schodowe - KB- 145/128.

belki podestowe prefabrykowane - BP 297 do 537 cm. Wystawiamy świadectwo zgodności j/w.

płyty drogowe - o wym. 300x150x16 cm.


Oferujemy również usługi transportowe:

Wywrotka Mercedes 4141Betonomieszarka

Zapoznaj się z naszymi certyfikatami:

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1487-CPR-72ZKP/11- schody z betonu zwykłego zbrojonego przeznaczone do wykonywania schodów konstrukcyjnych wewnętrznych lub zewnętrznych.

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1487-CPR-71/ZKP/11- płyty kanałowe z betonu zwykłego zbrojonego przeznaczone do wykonywania stropów lub dachów.